Klauzula informacyjna dla użytkownika serwisu

Drogi użytkowniku,

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „JOBON” Sp. z o.o. w Zwierzyńcu, ul. Biłgorajska 14, 22-470 Zwierzyniec.

Tel. 084 6873500, fax. 084 6873501.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 ) (dalej: RODO) w następujących celach i w związku z następującymi podstawami prawnymi:

  1. korzystania z serwisu na podstawie Twojego zainteresowania naszą stroną i jej zawartością (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Gdy korzystasz z naszego serwisu, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Odbiorcą Twoich danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, przez okres:

  1. w przypadku, o którym mowa w pkt 1 niniejszej informacji – do czasu korzystania z serwisu;
  2. w przypadku, o którym mowa w pkt 2 niniejszej informacji – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
  3. w przypadkach, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji – do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych (chyba, że dalsze przetwarzania będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Żądanie realizacji ww. praw możesz zgłosić w stosunku do Administratora na adres do korespondencji Administratora podany wyżej lub na adres iod@jobon.pl.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby celów przetwarzania określonych w pkt c niniejszej informacji. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych wobec Administratora należy wnieść na adres do korespondencji Administratora podany wyżej lub adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazany w dalszej części informacji.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@jobon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany wyżej.

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników znajduje się w dziale „Praca”.